Tìm kiếm trên 5158 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

Góp ý dự thảo Luật Công chứng

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT CÔNG CHỨNG Dự thảo Luật Công chứng được Chính phủ giới thiệu ngày 09/02/2006, hiện nay đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho…

02:16 09-05-2006

Yêu cầu khi viết bài góp ý 1 dự thảo

Những nội dung góp ý cơ bản của VCCI trên quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp 1. Về sự cần thiết phải ban hành văn bản2. Nhận…

11:47 05-05-2006

Giới thiệu VIBonline

CÔNG CỤ GÓP PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ KINH DOANH NGÀY CÀNG MINH BẠCH VÀ THUẬN LỢI 1.      Mục đích: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam…

10:55 19-04-2006

Một số thông tin mới về dự án

Thông tin cũ: DỰ ÁN: SỰ THAM GIA CÁC DỰ ÁN LUẬT CỦA CHUYÊN GIA   Mục tiêu: Vì một hệ thống pháp luật dân chủ, khả thi và đồng…

09:06 13-04-2006

Vẫn nhà nước hóa, hành chính hóa

Nhân kỷ niệm 13 năm thành lập (3-1993) Saigon Times Club tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “Phát huy vai trò của hội để tiến tới một xã…

16:37 11-04-2006