Tìm kiếm trên 5098 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

Luật Đầu tư chung: thêm phiền hà

Dự thảo Luật Đầu tư chung: Thêm phiền hà TT - Ngày 4-11, dự án Luật đầu tư (chung) được Quốc hội (QH) đưa ra thảo luận và đúng như…

17:25 20-05-2006

“không phải cứ vào lịch là thông qua”

Luật đầu tư: "Không phải cứ vào lịch là thông qua!" (VietNamNet) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An bày tỏ quan điểm như vậy tại thảo luận của…

17:15 20-05-2006

Dự Luật Đầu tư vẫn được thông qua?

Dự Luật đầu tư vẫn được thông qua? (VietNamNet) - ''Tôi xin nói là chắc chắn thông qua! Còn những người nào hiến kế hay hơn thì tôi xin mời…

17:13 20-05-2006

Quản lý phải phục vụ phát triển

Quốc Hội đang thảo luận Dự Luật Đầu tư: Quản lý phải phục vụ phát triển Phạm Chi Lan (Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ) Bộ luật này…

17:12 20-05-2006

Doanh nghiệp kiến nghị chưa thông qua LĐT

Doanh nghiệp kiến nghị chưa thông qua Luật Đầu tư chung Hôm qua (1/11), Luật Đầu tư chung sửa đổi được trình Quốc hội thảo luận và thông qua tại…

17:11 20-05-2006