Tìm kiếm trên 5122 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

Chống tham nhũng, lãng phí vẫn đóng băng

Chống tham nhũng, lãng phí vẫn “đóng băng” Minh Nam- Người lao động ngày14/09/2005 Đề nghị đổi tên là Luật Chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. "Tham nhũng đang…

17:42 20-05-2006

TP HCM bàn chuyện chống tham nhũng

TPHCM bàn chuyện chống tham nhũng PHONG LAN – HÀN NI - SGGP ngày 14/09/2005 Ngày 13-9, TPHCM đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các ngành,…

17:41 20-05-2006

Góp ý của Ths Luật học Diệp Thành Nguyên

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Thạc sĩ Luật học Diệp Thành NguyênPhó trưởng Khoa Luật – Đại học Cần ThơTheo Nghiên cứu Lập pháp ngày 05/09/2005…

17:40 20-05-2006