Tìm kiếm trên 5341 Ý kiến VCCI

Ý kiến của VCCI

VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều Thông tư 22/2018/TT-NHNN về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Kính gửi:  Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Trả lời Công văn số 3903/TTGSNH6 ngày 26/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Ý kiến của VCCI 09:22 23-11-2020