Tin mới nhất

GUIDING ON IMPLEMENTATION OF LAW ON ENTERPRISES AND LAW ON INVESTMENT 2014

Thứ Năm 09:51 28-09-2017

Guiding on implementation of Law on enterprises and Law on investment 2014 HIGHLIGHTS Recommendations on Drafting Decree on Business Registration Recommendations on Drafting Decree detailing and guiding some provisions of Investment Law   RECEPTIVENESS Evaluation of 22 legal documents issued in the first 6 months of 2015 with VCCI’s comments…

SỬA ĐỔI LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thứ Năm 09:33 28-09-2017

Sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT Sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Kiến nghị sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in Góp ý Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư…

AMENDMENT ON THE LAW ON PROMULGATION OF LEGAL DOCUMENT

Thứ Tư 10:41 27-09-2017

Amendment on the Law on Promulgation of legal document HIGHLIGHTS Amendment to Law on promulgation of legal documents Suggestions to amend Decree 60/2014/ND-CP dated 19/06/2014 on printing industry Recommendations on List of prohibited business lines and conditional business lines   RECEPTIVENESS Evaluation of 12 documents issued from July to October,…

SỬA ĐỔI LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƯ

Thứ Tư 10:05 27-09-2017

Sửa đổi Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT Sửa đổi Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư Sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Kiến nghị liên quan tới sự cố quá khích tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh   ĐÁNH GIÁ MỨC…

AMENDMENTS ON LAW ON ENTERPRISES AND INVESTMENT LAW

Thứ Tư 09:25 27-09-2017

Amendments on Laws on enterprises and Investment Law HIGHLIGHTS Amendments to Law on enterprises and Investment law Amendment to Law on excise tax Recommendation related to the aggressive incident in Binh Duong, Dong Nai and Ha Tinh provinces.   RECEPTIVENESS Evaluation of 12 documents issued in the first 6 months…

Báo cáo MEI – Chỉ số hiệu quả xây dựng và thi hành pháp luật của các Bộ năm 2011

Thứ Sáu 11:20 05-05-2017

MEI là Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật có liên quan đến kinh doanh của các Bộ. Chỉ số được xây dựng dựa trên kết quả chấm điểm của hơn 200 Hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc.

RÀ SOÁT PHÁP LUẬT KINH DOANH

Thứ Tư 11:35 29-09-2010

RÀ SOÁT PHÁP LUẬT KINH DOANH Nhằm góp phần hoàn thiện môi trường pháp ký ngày càng thuận lợi hơn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Phòng Thương…