Báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một của quốc gia

Thứ Ba 09:54 03-11-2020

Công nghệ thông tin đang được ứng dụng ngày một phổ biến trong giải quyết thủ tục hành chính ở Việt Nam, đặc biệt là các thủ tục về thương mại và vận tải quốc tế. Việc xây dựng và vận hành Cơ chế MCQG có thể xem là một ví dụ điển hình. Đây là hạ tầng cho phép các bên liên quan đến thương mại và vận tải đệ trình hoặc tiếp nhận các thông tin cũng như tài liệu chuẩn hóa qua một điểm duy nhất khi thực hiện thủ tục hành chính. Kể từ khi chính thức vận hành vào tháng 11/2014 cho tới thời điểm tháng 01/2020, Cơ chế MCQG của Việt Nam đã tích hợp 188 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của 13 Bộ ngành. Cũng trong khoảng thời gian này, 2,8 triệu hồ sơ thủ tục hành chính của khoảng trên 35.000 doanh nghiệp đã được giải quyết thông qua Cổng MCQG – thành phần chính trong Cơ chế MCQG hiện tại.

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế MCQG và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), Tổng cục Hải quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiến hành “Khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia.” Khảo sát nhận được sự đóng góp nguồn lực rất quan trọng từ Dự án Tạo thuận lợi Thương mại của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ. Khảo sát này thu thập ý kiến đánh giá của doanh nghiệp về thực trạng giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng MCQG. Kết quả thu được sẽ góp phần thúc đẩy các hành động cải cách thực chất và hiệu quả hơn từ các Bộ ngành có thủ tục hành chính trên Cơ chế MCQG.

Để đọc toàn văn Báo cáo, vui lòng tải file dưới đây:

Bản tiếng Việt (VIE ver): Báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một của quốc gia

Bản tiếng Anh (Eng ver.): Business satisfaction and time needed to carry out administrative procedures through the national single window