Tìm kiếm sự kiện

Hà Nội I Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”

Thời gian tổ chức Từ 01-11-2023 08:00:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Đơn vị tổ chức

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam

Lĩnh vực

Đấu thầu

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới đấu thầu trong các lĩnh vực xây dựng, giáo dục, y tế, môi trường, cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư…

Để góp ý hoàn thiện Dự thảo, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam tổ chức Hội thảo:

GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU

VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thời gian: 08h00 – 11h30, thứ Tư, ngày 01/11/2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Việt và Tiếng Anh

VCCI trân trọng kính mời Quý Đại biểu cử đại diện tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước 15h ngày 31/10/2023 tại link https://bit.ly/hoithaodauthau 

Chương trình hội thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải dưới bài đăng này.

(Dự thảo (phiên bản 9/2023) được đăng tải tại liên kết https://vibonline.com.vn/du_thao/02-du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-va-ii-lua-chon-nha-dau-tu. Dự thảo (phiên bản mới nhất) sẽ được cập nhật và bổ sung dưới bài đăng này)

Trân trọng cảm ơn.


Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:   

Ban Pháp chế – VCCI, SĐT: 024.6683.6545/ 024.3577.0632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn