Theo dõi (1)

02 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về (i) lựa chọn nhà thầu và (ii) lựa chọn nhà đầu tư

Ngày đăng: 11:11 12-09-2023 | 3926 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới đấu thầu trong các lĩnh vực xây dựng, giáo dục, y tế, môi trường, cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư…,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng 02 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về (i) lựa chọn nhà thầu (ii) lựa chọn nhà đầu tư (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo quy định về: quy trình, thủ tục, hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ; hợp đồng, triển khai dự án; lập, thẩm định, phê duyệt các nội dung trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, các loại hình mua sắm; lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, có sự tham gia của cộng đồng, qua mạng… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới đấu thầu trong các lĩnh vực xây dựng, giáo dục, y tế, môi trường, cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/9/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định về lựa chọn nhà thầu

Ngày nhập

12/09/2023

Đã xem

3926 lượt xem

Dự thảo Nghị định về lựa chọn nhà đầu tư

Ngày nhập

12/09/2023

Đã xem

3926 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

12/09/2023

Đã xem

3926 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com