Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3853 Dự thảo
5799 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm về “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp”

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội        Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Quyết định phê duyệt mục…