Theo dõi (2)

Dự thảo Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Ngày đăng: 16:00 12-10-2021 | 2109 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực hóa chất cơ bản, hóa dầu, cao su kỹ thuật, hóa dược, phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật chất tẩy rửa, sơn - mực in, khí công nghiệp, nguồn điện hóa học,

Phạm vi điều chỉnh

đưa ra quan điểm chiến lược, mục tiêu phát triển, định hướng phát triển chung, định hướng từng phân ngành của ngành công nghiệp hóa chất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040: hóa chất cơ bản, hóa dầu, cao su kỹ thuật, hóa dược, phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật chất tẩy rửa, sơn - mực in, khí công nghiệp, nguồn điện hóa học, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đưa ra quan điểm chiến lược, mục tiêu phát triển, định hướng phát triển chung, định hướng từng phân ngành của ngành công nghiệp hóa chất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040: hóa chất cơ bản, hóa dầu, cao su kỹ thuật, hóa dược, phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật chất tẩy rửa, sơn – mực in, khí công nghiệp, nguồn điện hóa học, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong các lĩnh vực trên.

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải kèm theo bài viết này VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/10/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược hóa chất đến năm 2030

Ngày nhập

12/10/2021

Đã xem

2109 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Quyết định phê duyệt Chiến lược hóa chất đến năm 2030

Ngày nhập

12/10/2021

Đã xem

2109 lượt xem

Báo cáo Chiến lược hóa chất đến năm 2030

Ngày nhập

12/10/2021

Đã xem

2109 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com