Đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)

Ngày đăng: 10:45 10-04-2024 | 956 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp KH&CN.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (KHCN) (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo mở rộng phạm vi điều chỉnh với hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST); mở rộng hoạt động KHCN, ĐMST với các tổ chức ngoài công lập; sửa đổi chính sách phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng, thông tin, thị trường công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; các quỹ đầu tư, phát triển; chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp; thương mại hóa kết quả KH&CN… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp KH&CN.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/4/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành

Ngày nhập

10/04/2024

Đã xem

956 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

10/04/2024

Đã xem

956 lượt xem

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

10/04/2024

Đã xem

956 lượt xem

Dự thảo Đề cương Luật

Ngày nhập

10/04/2024

Đã xem

956 lượt xem

Ngày nhập

10/04/2024

Đã xem

956 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

10/04/2024

Đã xem

956 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

10/04/2024

Đã xem

956 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com