Theo dõi (1)

Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Ngày đăng: 10:07 09-12-2022 | 1879 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về quyền ban hành các biện pháp hành chínhbiện pháp ngăn chặn vi phạm của chính quyền thành phố; quyền áp dụng mức phụ thu trên mức thuế hoặc thuế suất của sắc thuế gián thu[1]; mở rộng quyền áp dụng hình thức PPP; quyền quyết định các biện pháp khuyến khích đầu tư với các hàng hoá, dịch vụ công thiết yếu; quyền quyết định hình thức thực hiện nghĩa vụ phát triển nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội với quỹ đất 20%; quy định chính sách chuyển đổi nhà máy có nguy cơ ô nhiễm ra khỏi đô thị trung tâm; quy định vùng phát thải thấp (hạn chế hoạt động đầu tư vào lĩnh vực có mức phát thải cao; hạn chế phương tiện sử dụng năng lượng hoá thạch); quyền triển khai cơ chế thí điểm đổi mới sáng tạo (đầu tư mạo hiểm sử dụng vốn nhà nước; khu thúc đẩy văn hoá, thương mại, ngân hàng quỹ đất…); thẩm quyền trong phát triển nông nghiệp sinh thái, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả doanh nghiệp hoạt động và đầu tư trên địa bàn Hà Nội.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/12/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thuế gián thu được hiểu là các loại thuế đánh một cách gián tiếp thông qua hàng hoá, dịch vụ, chẳng hạn như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt…

Phiên bản 1

Tờ trình Dự thảo Luật

Ngày nhập

09/12/2022

Đã xem

1879 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

09/12/2022

Đã xem

1879 lượt xem

Đề cương Dự thảo Luật

Ngày nhập

09/12/2022

Đã xem

1879 lượt xem

Báo cáo tổng kết

Ngày nhập

09/12/2022

Đã xem

1879 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com