Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng: 09:54 15-09-2021 | 1320 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp khoa học và công nghệ,

Phạm vi điều chỉnh

nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình (phân loại, yêu cầu đối với nhiệm vụ, yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, chủ nhiệm, thông tin, đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện); quy trình thực hiện phê duyệt Danh mục nhiệm vụ; tuyển chọn và giao thực hiện nhiệm vụ (điều kiện, hồ sơ đăng ký, đánh giá và phê duyệt hồ sơ)

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình (phân loại, yêu cầu đối với nhiệm vụ, yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, chủ nhiệm, thông tin, đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện); quy trình thực hiện phê duyệt Danh mục nhiệm vụ; tuyển chọn và giao thực hiện nhiệm vụ (điều kiện, hồ sơ đăng ký, đánh giá và phê duyệt hồ sơ). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Biểu mẫu được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/10/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Ngày nhập

17/09/2021

Đã xem

1320 lượt xem

Dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Ngày nhập

17/09/2021

Đã xem

1320 lượt xem

Mẫu biểu Dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Ngày nhập

17/09/2021

Đã xem

1320 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com