Theo dõi (2)

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Ngày đăng: 14:47 28-11-2019 | 4499 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức tín dụng (bao gồm cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam), tổ chức thanh toán thẻ và các tổ chức chuyển mạch, bù trừ điện tử giao dịch thẻ.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                                  

          Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thôngsửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số khái niệm (thẻ phi vật lý, giao dịch thẻ, mã tổ chức phát hành thẻ, tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức nước ngoài tham gia hoạt động thẻ…); sửa đổi quy định về sử dụng thẻ (đối tượng được sử dung, nguyên tắc sử dụng, hạn mức, các hành vi bị cấm,…); và các quy định liên quan đến thanh toán, quyết toán giao dịch thẻ. Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức tín dụng (bao gồm cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam), tổ chức thanh toán thẻ và các tổ chức chuyển mạch, bù trừ điện tử giao dịch thẻ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/12/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

4499 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

4499 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com