Dự thảo Thông tư quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải

Ngày đăng: 11:06 14-09-2023 | 542 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải và trách nhiệm của các bên liên quan. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/9/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

14/09/2023

Đã xem

542 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

14/09/2023

Đã xem

542 lượt xem

Bảng tiếp thu giải trình

Ngày nhập

14/09/2023

Đã xem

542 lượt xem

Bảng so sánh quy định

Ngày nhập

14/09/2023

Đã xem

542 lượt xem

Phụ lục về Chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ (1-9)

Ngày nhập

14/09/2023

Đã xem

542 lượt xem

Phụ lục về Chương trình đào tạo nâng cao (10-17)

Ngày nhập

14/09/2023

Đã xem

542 lượt xem

Phụ lục về Chương trình bổ túc (18-29)

Ngày nhập

14/09/2023

Đã xem

542 lượt xem

Phụ lục về Chương trình huấn luyện nghiệp vụ (30-64)

Ngày nhập

14/09/2023

Đã xem

542 lượt xem

Phụ lục về Chương trình đào tạo hoa tiêu (65-67)

Ngày nhập

14/09/2023

Đã xem

542 lượt xem

Phụ lục về Chương trình đào tạo Tiếng Anh hàng hải (68-73)

Ngày nhập

14/09/2023

Đã xem

542 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 10

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com