Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép

Ngày đăng: 16:11 01-04-2021 | 2381 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các thiết bị vô tuyến điện dự kiến thuộc được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện,

Phạm vi điều chỉnh

Bổ sung một số chủng loại thiết bị vào diện miễn giấy phép ; bổ sung một số băng tần cho các thiết bị thuộc Danh mục được miễn giấy phép; sửa đổi quy định về cấp phép sử dụng tần số để tránh nhiễu có hại với Đài thu tín hiệu truyền hình nước ngoài từ vệ tinh TVRO-Television Receive Only và Đài thu ảnh vệ tinh quan sát trái đất Earth Exploration Satelite Service (EESS).

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép và sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung một số chủng loại thiết bị vào diện miễn giấy phép[1]; bổ sung một số băng tần cho các thiết bị thuộc Danh mục được miễn giấy phép; sửa đổi quy định về cấp phép sử dụng tần số để tránh nhiễu có hại với Đài thu tín hiệu truyền hình nước ngoài từ vệ tinh TVRO-Television Receive Only và Đài thu ảnh vệ tinh quan sát trái đất Earth Exploration Satelite Service (EESS). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các thiết bị vô tuyến điện dự kiến thuộc được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/4/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Gồm: thiết bị sạc không dây ở một số băng tần; thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp băng tần 433,05-434,79 MHz, 920-923 MHz; thiết bị phao vô tuyến định vị khẩn cấp chuyên dùng cho tàu bay và thiết bị phao vô tuyến tần số 121,5/406,1 MHz.

 

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép

Ngày nhập

06/04/2021

Đã xem

2381 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo

Ngày nhập

06/04/2021

Đã xem

2381 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

06/04/2021

Đã xem

2381 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 6 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com