Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Ngày đăng: 16:50 09-07-2021 | 1475 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp phát triển công nghệ, giải mã công nghệ, ứng dụng công nghệ mới,

Phạm vi điều chỉnh

đối tượng, nguyên tắc, nguồn kinh phí đễ hỗ trợ tài chính, hỗ trợ đổi mới công nghệ; tài trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện và nguồn vốn hợp pháp khác của Quỹ

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về đối tượng, nguyên tắc, nguồn kinh phí đễ hỗ trợ tài chính, hỗ trợ đổi mới công nghệ; tài trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện và nguồn vốn hợp pháp khác của Quỹ. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp phát triển công nghệ, giải mã công nghệ, ứng dụng công nghệ mới.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/07/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ

Ngày nhập

13/07/2021

Đã xem

1475 lượt xem

Dự thảo Thông tư quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ

Ngày nhập

13/07/2021

Đã xem

1475 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com