VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF)

Thứ Tư 22:49 22-09-2021

Kính gửi:  Vụ Pháp chế – Bộ Khoa học và Công nghệ

Trả lời Công văn số 2419/BKHCN-PC ngày 07/9/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Đối tác của Quỹ NATIF

Dự thảo quy định việc thực hiện các chương trình hợp tác, việc tiếp nhận các nguồn vốn viện trợ, tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (gọi là đối tác của Quỹ). Theo đó, đối tác của Quỹ được chia thành hai loại: (i) đối tác trong nước: thẩm quyền xét duyệt thuộc Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ; (ii) đối tác nước ngoài: thẩm quyền xét duyệt thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, Dự thảo chưa có quy định để phân biệt giữa đối tác nước ngoài và đối tác trong nước. Chẳng hạn, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (từ 50% trở lên hoặc 100%) thuộc diện nào? Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định làm rõ vấn đề trên.

  1. Điều kiện tài trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện

Một số đối tác, khi tài trợ, có mối quan tâm hoặc ưu tiên với một số lĩnh vực cụ thể (chẳng hạn: công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường…). Tuy nhiên, Dự thảo chưa có quy định liệu các đối tác có thể đặt ra điều kiện với việc giải ngân các nguồn vốn do họ tài trợ, viện trợ hay không. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung làm rõ nội dung này.

  1. Trách nhiệm giải trình với nhà tài trợ

Chương V Dự thảo quy định về việc tiếp nhận các nguồn vốn viện trợ, tài trợ, đóng góp của các đối tác. Điều 12.2 Dự thảo đã đặt ra nguyên tắc công khai, minh bạch trong việc tài trợ, đóng góp cho Quỹ. Tuy nhiên, Dự thảo lại chưa có quy định cụ thể về việc Quỹ sẽ thực hiện việc công khai, minh bạch khoản tài trợ, đóng góp này như thế nào, đặc biệt với các nhà tài trợ. Trong khi đó, trách nhiệm giải trình có thể được coi là chìa khóa để tạo dựng sự tin tưởng cho việc hợp tác lâu dài giữa nhà tài trợ với Quỹ. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định làm rõ vấn đề này.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.