Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy cập vô tuyến và Thông tư ban hành QCVN về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy cập vô tuyến

Ngày đăng: 09:36 02-02-2023 | 844 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD – Phần truy cập vô tuyến Thông tư ban hành QCVN về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA FDD – Phần truy cập vô tuyến (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo định về: điều kiện môi trường; các yêu cầu kỹ thuật; phương pháp đo của thiết bị trạm lặpthiết bị trạm gốc (điều kiện đo kiểm, giải thích kết quả đo và các tham số thiết yếu cho phần vô tuyến). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị trên và các doanh nghiệp đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực này.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 4/3/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo QCVN thiết bị trạm gốc

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

844 lượt xem

Dự thảo QCVN thiết bị trạm lặp

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

844 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN thiết bị trạm lặp

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

844 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN thiết bị trạm gốc

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

844 lượt xem

Thuyết minh QCVN thiết bị trạm lặp

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

844 lượt xem

Thuyết minh QCVN thiết bị trạm gốc

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

844 lượt xem

Công văn lấy ý kiến của VCCI

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

844 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com