Dự thảo Quyết định Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2022

Ngày đăng: 17:11 15-09-2021 | 2304 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, nhà máy sản xuất công nghiệp, xử lý chất thải rắn,

Phạm vi điều chỉnh

Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc các ngành công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; trách nhiệm thực hiện của các cơ sở trên và cơ quan có liên quan

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

    Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Quyết định Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2022 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc các ngành công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; trách nhiệm thực hiện của các cơ sở trên và cơ quan có liên quan. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, nhà máy sản xuất công nghiệp, xử lý chất thải rắn.

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 24/9/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Cong van lay y kien DTQD ban hanh co so kiem ke nha kinh

Ngày nhập

15/09/2021

Đã xem

2304 lượt xem

Dự thảo Quyết định danh mục lĩnh vực, cơ sở phải KKKNK

Ngày nhập

15/09/2021

Đã xem

2304 lượt xem

Phụ lục 1-Danh mục lĩnh vực phải KKKNK

Ngày nhập

15/09/2021

Đã xem

2304 lượt xem

Phụ lục 2-Danh mục cơ sở ngành Công Thương

Ngày nhập

15/09/2021

Đã xem

2304 lượt xem

Phụ lục 3-Danh mục cơ sở ngành Giao thông vận tải

Ngày nhập

15/09/2021

Đã xem

2304 lượt xem

Phụ lục 4-Danh mục cơ sở ngành Xây dựng

Ngày nhập

15/09/2021

Đã xem

2304 lượt xem

Phụ lục 5-Danh mục cơ sở ngành TNMT

Ngày nhập

15/09/2021

Đã xem

2304 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com