Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3821 Dự thảo
5787 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật…

09:18 07-11-2023 2 File đính kèm