Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày đăng: 18:43 18-06-2021 | 2652 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp bán hàng đa cấp,

Phạm vi điều chỉnh

điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng; thông báo hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo; tỷ lệ hoa hồng trên doanh số cá nhân; hoạt động bảo trợ quốc tế...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng; thông báo hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo; tỷ lệ hoa hồng trên doanh số cá nhân; hoạt động bảo trợ quốc tế; sửa đổi quy định về sử dụng tiền ký quỹ; gia hạn giấy chứng nhận…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/7/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về bán hàng đa cấp

Ngày nhập

21/06/2021

Đã xem

2652 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về bán hàng đa cấp

Ngày nhập

21/06/2021

Đã xem

2652 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về bán hàng đa cấp

Ngày nhập

21/06/2021

Đã xem

2652 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com