Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

Ngày đăng: 11:37 15-02-2023 | 2110 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực thuộc nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2023,

Phạm vi điều chỉnh

gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: đối tượng được gia hạn; cơ chế gia hạn; thời gian thực hiện; trình tự, thủ tục gia hạn. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực thuộc nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2023[1].

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/3/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Bao gồm một số lĩnh vực như: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm, gỗ, kim loại, điện tử, ô tô, xe máy, hóa chất, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, cơ khí trọng điểm; in ấn; dệt may; xây dựng, bất động sản; điện ảnh; thoát nước, xử lý nước thải; khai khoáng, hỗ trợ khai khoáng; vận tải; lưu trú, ăn uống; giáo dục; y tế; hỗ trợ việc làm; du lịch; nghệ thuật; lưu trữ; lập trình; phát thanh, truyền hình…

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

15/02/2023

Đã xem

2110 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

15/02/2023

Đã xem

2110 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

15/02/2023

Đã xem

2110 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com