Theo dõi (1)

Dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối

Ngày đăng: 17:10 23-04-2018 | 4122 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm đấu giá hàng hóa,

Phạm vi điều chỉnh

chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm đấu giá hàng hóa

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Công thương đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định trọng tâm một số nội dung như: phân loại, phát triển mạng lưới, đầu tư xây dựng; tiêu chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn hàng hóa; điều kiện khuyến mại; đặt tên cơ sở kinh doanh Dự kiến văn bản ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến hoạt động của các chủ thể kinh doanh trong lĩnh vực phân phối, đặc biệt là các cửa hàng bán lẻ, các doanh nghiệp kinh doanh chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm đấu giá hàng hóa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/5/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định về ngành phân phối

Ngày nhập

24/04/2018

Đã xem

4122 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

24/04/2018

Đã xem

4122 lượt xem

Quy định về Nghị định

Ngày nhập

24/04/2018

Đã xem

4122 lượt xem

Báo cáo tác động chính sách

Ngày nhập

24/04/2018

Đã xem

4122 lượt xem

Báo cáo thi thành pháp luật

Ngày nhập

24/04/2018

Đã xem

4122 lượt xem

Tóm tắt dự thảo và gợi ý góp ý

Ngày nhập

24/04/2018

Đã xem

4122 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com