Đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị

Ngày đăng: 16:48 15-09-2023 | 1312 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng đô thị hoặc công trình trong không gian đô thị.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về phân loại đô thị; quản lý phát triển hệ thống đô thị (các yêu cầu, chỉ tiêu kiểm soát); chương trình, kế hoạch phát triển đô thị; quản lý phát triển mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị; biện pháp đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; quản lý phát triển không gian ngầm… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng đô thị hoặc công trình trong không gian đô thị.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 04/10/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

1312 lượt xem

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

1312 lượt xem

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

1312 lượt xem

Dự thảo Báo cáo tổng kết kinh nghiệm quốc tế

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

1312 lượt xem

Dự thảo Báo cáo tổng kết các cam kết quốc tế

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

1312 lượt xem

Dự thảo Đề cương chi tiết

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

1312 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

1312 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com