Theo dõi (1)

Báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với pháp nhân thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Ngày đăng: 17:14 19-03-2020 | 12932 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 475/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố về việc đánh giá rủi ro rửa tiền đối với pháp nhân thuộc lĩnh vực do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng và ban hành Báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với pháp nhân thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

VCCI trân trọng thông tin tới Quý Doanh nghiệp Báo cáo này (theo file đính kèm dưới đây).

Phiên bản 1

Báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố

Ngày nhập

17/04/2020

Đã xem

12932 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com