VCCI_Góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật phát triển công nghiệp

Thứ Tư 08:52 14-07-2021

Kính gửi: Bộ Công Thương

Trả lời đề nghị của Bộ Công Thương đề nghị cho ý kiến với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật phát triển công nghiệp, sau khi nghiên cứu sơ bộ hồ sơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoàn toàn ủng hộ việc xây dựng một khung khổ pháp lý đầy đủ và phù hợp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp, lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế đất nước. Đây cũng là một nhu cầu rất lớn từ thực tiễn phát triển.

Những chính sách dự kiến như đề án hiện nay dù rất quan trọng, chuẩn bị công phu và rất đáng xem xét nhưng chúng tôi cho rằng luật lần này cần có thêm nhiều chính sách mới, cụ thể và đột phá hơn nữa.

Những chính sách này cần khắc phục được thực tế một số chính sách, đạo luật hỗ trợ doanh nghiệp trước đây chậm hay khó đi được vào cuộc sống. Chẳng hạn như các chính sách nặng về tuyên ngôn, thiếu các chế định cụ thể để áp dụng trực tiếp, doanh nghiệp và người dân có thể thụ hưởng được ngay. Nhiều chính sách thường chỉ mang tính nguyên tắc và việc thực hiện chính sách phụ thuộc rất lớn vào thiện chí của bộ ngành hoặc tuỳ thuộc vào sự quan tâm và nguồn lực của các chính quyền địa phương. Thiết kế chính sách nhưng không bố trí và dự kiến nguồn lực thực hiện ngù hợp dẫn đến tình trạng chính sách không khả thi, không được thực hiện trên thực tế…

Chúng tôi cho rằng, khung khổ chính sách mới về công nghiệp trong đạo luật này cần được hình thành dựa trên:

  • Những điều tra, đánh giá nhu cầu thực tế phát triển công nghiệp hiện nay, đặc biệt là nhu cầu của các doanh nghiệp tư nhân trong nước trong nhiều ngành nghề công nghiệp quan trọng và tiềm năng của Việt Nam, chú ý đặc biệt tới các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Chẳng hạn nhu cầu về các chính sách về đất đai, mặt bằng kinh doanh để phát triển công nghiệp; chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện tiếp cận vốn cho các dự án công nghiệp; chính sách ưu đãi về tài chính cho các dự án công nghiệp; chính sách khuyến khích ứng dụng và đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp; chính sách ưu đãi doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp nhỏ công nghiệp trong đấu thầu, mua sắm công…
  • Rà soát toàn diện về khung khổ pháp lý và sự vận hành của các thiết chế thúc đẩy ngành công nghiệp, các điểm mạnh, các hạn chế tồn tại của hệ sinh thái phát triển công nghiệp hiện nay…Các chính sách như chính sách phát triển các khu, cụm công nghiệp; chính sách phát triển khoa học công nghệ về công nghiệp; chính sách nhân lực cho công nghiệp, chính sách đất đai cho công nghiệp…Cần tiến hành rà soát các khó khăn vướng mắc và đề xuất nhóm giải pháp tổng thể gắn với quá trình xây dựng luật.
  • Những bài học kinh nghiệm trong xây dựng các chính sách công nghiệp của các quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan…
  • Rà soát khung khổ cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại đã ký với các quốc gia khác để đánh giá được không gian ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp.
  • Tổng kết các bài học thành công và kinh nghiệm thất bại của các chính sách hỗ trợ mà Việt Nam đã ban hành trước đây.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Quý Bộ và Ban soạn thảo trong quá trình thảo luận, soạn thảo và thông qua đạo luật quan trọng này. 

Trân trọng cảm ơn./.