VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi TT33 về thủ tục chấp thuận hoạt động xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt

Thứ Sáu 08:55 31-07-2020

Kính gửi: Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời Công văn số 3508/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có một số ý kiến như sau:

  1. Đối với nguyên tắc về hồ sơ đề nghị chấp thuận xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng được phép

      Điều 1 Dự thảo (sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 3 Thông tư 33/2013/TT-NHNN) yêu cầu hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt và các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được người đại diện hợp pháp của ngân hàng được phép ký xác nhận. Quy định này không rõ ở các điểm:

  • Thứ nhất, Dự thảo có đề cập đến “các bản sao tiếng Việt” nhưng không nêu cụ thể về phạm vi tài liệu nào là bản sao. Hiện tại danh mục các hồ sơ cần gửi Ngân hàng Nhà nước tại khoản 2 Điều 3 Dự thảo cũng không quy định rõ các tài liệu này là có hình thức như thế nào (bản gốc hay bản sao)?
  • Thứ hai, đối với trường hợp hồ sơ được gửi trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, hình thức “ký xác nhận” sẽ được thực hiện như thế nào? Ví dụ, bổ sung hình thức ký bằng chữ ký số hay cung cấp các văn bản ký và có đóng dấu?

Vì vậy, để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các nội dung trên.

  1. Thời hạn xem xét, chấp thuận hồ sơ đề nghị chấp thuận xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt

Theo quy định tại Điều 1 Dự thảo (sửa đổi điểm b, khoản 3, Điều 3 Thông tư 33/2013/TT-NHNN), thời hạn Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận việc xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt và gửi quyết định chấp thuận cho ngân hàng được phép là 02 ngày.  Trên cơ sở áp dụng thủ tục đơn giản trên cơ chế một cửa quốc gia, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, giảm thời gian xem xét, xử lý hồ sơ đề nghị chấp thuận xuất, nhập khẩu ngoại tệ mặt xuống 01 ngày làm việc để tạo điều kiện cho các ngân hàng được phép đẩy nhanh tiến độ cho hoạt động xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ví dụ: với trường hợp nhập khẩu ngoại tệ mặt, Ngân hàng được phép phải chuyển tiền trước cho đối tác nước ngoài, việc có giấy phép chấp thuận sớm sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian từ khi Ngân hàng được phép chốt giao dịch với đối tác cho đến khi thực tế nhận được tiền nhập khẩu để kịp thời đáp ứng nhu cầu của Ngân hàng được phép.

  1. Thủ tục nộp bổ sung các chứng từ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt

Điều 1 Dự thảo (sửa đổi khoản 4, Điều 3 Thông tư 33/2013/TT-NHNN) yêu cầu ngân hàng được phép gửi bản sao các chứng từ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt (gồm: điện thanh toán và tờ khai hải quan) cho Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các chứng từ nêu trên.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 20 Nghị định 85/2019/NĐ-CP[1] thì hệ thống hải quan một cửa có thể cung cấp tờ khai hải quan và kết quả xử lý của cơ quan hải quan cho cơ quan xử lý liên quan trong trường hợp thủ tục hành chính của cơ quan xử lý yêu cầu nộp hoặc cung cấp tờ khai hải quan và kết quả xử lý của cơ quan hải quan liên quan đến các thủ tục của cơ quan xử lý. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước có thể biết được thông tin về tờ khai hải quan đã được xử lý tại cơ quan hải quan mà không cần Ngân hàng được phép phải gửi tờ khai hải quan sau khi hoàn thành việc xuất, nhập khẩu ngoại tệ mặt.

Vì vậy, để hạn chế thủ tục hành chính không cần thiết, đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại nội dung này.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

[1] Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu