Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép

Ngày đăng: 16:58 18-05-2020 | 1729 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối.,

Phạm vi điều chỉnh

Thủ tục chấp thuận ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng được phép

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về: lập, khai, gửi hồ sơ qua phương thức điện tử; đối tác xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt; thời hạn gửi các chứng từ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt cho Ngân hàng Nhà nước…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Bản Thuyết minh và Phụ lục được đính kèm bài viết này – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 04/6/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 33/2013/TT-NHNN

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

1729 lượt xem

Phụ lục 01 - 02

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

1729 lượt xem

DTTT sửa đổi Thông tư 33/2013/TT-NHNN Thuyết minh

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

1729 lượt xem

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư về thủ tục xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

1729 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com