VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về quản lý website thương mại điện tử và quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng thiết bị di động

Thứ Tư 16:48 15-12-2021

Kính gửi:  Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương

Trả lời Công văn số 6512/BCT-TMDT ngày 18/10/2021 của Bộ Công Thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng thiết bị di động (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Hồ sơ đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử

Điều 27a.3 sửa đổi (Điều 1.4 Dự thảo) yêu cầu một trong các hồ sơ đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử là bản quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử. Tuy nhiên, Điều 1.63 Nghị định 85/2021/NĐ-CP (sửa đổi Điều 63 Nghị định 52/2013/NĐ-CP) về hồ sơ đăng ký hoạt động không yêu cầu thành phần hồ sơ này. Mặt khác, Điều 1.63 Nghị định 85/2021/NĐ-CP chỉ giao Bộ Công Thương hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy chế, chứ không quy định doanh nghiệp cần đăng ký quy chế hoạt động. Như vậy, quy định này chưa thống nhất với quy định tại Nghị định và không phù hợp với quy định về văn bản quy định chi tiết tại Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo: (i) bỏ quy định này và (ii) bổ sung quy định hướng dẫn Nghị định 85/2021/NĐ-CP theo hướng liệt kê các nội dung cần có trong quy chế hoạt động để doanh nghiệp tham khảo và tự xây dựng.

  1. Hồ sơ, thủ tục đăng ký website và ứng dụng (app) cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Hiện nay, quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký về website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và app cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đang được quy định tại hai văn bản khác nhau (Thông tư 47/2014/TT-BCT cho website và Thông tư 59/2015/TT-BCT cho app). Việc này dẫn đến tình trạng doanh nghiệp thực hiện hai thủ tục riêng biệt chỉ cho hai phiên bản khác nhau của cùng một dịch vụ (phiên bản web và phiên bản app). Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký theo hướng đồng nhất các nội dung đăng ký trùng lặp, và cho phép doanh nghiệp chỉ cần đăng ký bổ sung phát hành phiên bản web/app (nếu đã có đăng ký cung cấp phiên bản app/web trước đó).

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng thiết bị di động. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.