VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Thứ Hai 17:15 22-11-2021

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, B ộ Tài chính

Trả lời Công văn số 10565/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Về loại phí được giảm

Dự thảo đã giảm 50% mức phí thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ so với mức phí quy định tại điểm 7 Mục I Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử quy định tại Thông tư 287/2016/TT-BTC. Điều chỉnh quy định này xuất phát từ đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Công văn số 274/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc giảm phí, lệ phí này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp đánh giá cao quy định giảm phí này.

Tuy nhiên, Điều 29 Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ được thực hiện theo một trong các cách thức: trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ (trừ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN); trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp tỉnh (đối với Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế); hoặc thực hiện trực tiếp hoặc thông qua dịch bưu chính.

Như vậy, theo quy định trên thì nhiều thủ tục liên quan đến cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ được thực hiện theo hình thức trực tuyến, do đó việc chỉ giảm phí cho thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ trong khi các thủ tục tương tự khác lại không giảm cần được giải trình rõ hơn để đảm bảo tính minh bạch và hợp lý của chính sách.

  1. Về các thủ tục sẽ được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến

Việc giảm mức phí đối với các thủ tục thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến là hợp lý. Có thể, hiện tại chỉ có một vài thủ tục thực hiện được theo hình thức này và một số thủ tục vẫn còn phải thực hiện theo phương thức truyền thống (bằng giấy). Vì vậy, cơ quan nhà nước sẽ sửa đổi quy định của Thông tư để giảm phí lần lượt đối với các thủ tục đã thực hiện được theo phương thức trên. Tuy nhiên, việc soạn thảo chính sách theo cách thức này sẽ xảy ra trường hợp: trên thực tế thủ tục đã thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến nhưng vẫn phải đóng mức phí như khi thực hiện thủ tục nộp bằng giấy vì phải chờ sửa đổi Thông tư quy định về phí.

Để đảm bảo tính ổn định của chính sách và đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định, trường hợp các thủ tục cấp Giấy phép thực hiện tiến hành công việc bức xạ thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến thì thu bằng 50% các mức phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử quy định tại Thông tư 287/2016/TT-BTC.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.