VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ có thu phí do Bộ Giao thông vận tải quản lý

Thứ Ba 11:11 23-11-2021

Kính gửi: Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Giao thông vận tải

Trả lời Công văn số 11380/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ có thu phí do Bộ Giao thông vận tải quản lý (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trên cơ sở ý kiến góp ý của doanh nghiệp, có một số ý kiến ban đầu như sau:

Về cơ bản, các đinh mức công tác thu phí đường bộ tại Dự thảo là hợp lý, tuy nhiên để phù hợp hơn với thực tế, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét bổ sung các quy định sau:

  • Định mức kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tại các trạm thu phí

Trên thực tế, để trạm thu phí hoạt động liên tục, an toàn, chất lượng thì các công trình nhà trạm và các thiết bị điện tử, cơ khí phục vụ tổ chức thu phí (máy tính, thiết bị đầu cuối, barie, biển báo điện tử, camera, hệ thống đèn điều khiển giao thông, hệ thống điều hòa, chiếu sáng …) cần được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Dự thảo chưa có quy định cụ thể về định mức thực hiện các công tác này vì vậy các doanh nghiệp sẽ khó có cơ sở để lập dự toán. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định về định mức kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tại các trạm thu phí.

  • Chi phí tiền điện

Theo doanh nghiệp phản ánh, trong quá trình tổ chức thu phí, chi phí tiền điện phục vụ vận hành các thiết bị và chiếu sáng là rất lớn, không thể gộp chung vào chi phí chung, chi phí khác. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung đầu mục chi phí tiền điện sử dụng trực tiếp cho công tác vận hành các thiết bị và hệ thống chiếu sáng tại các trạm thu phí … để đảm bảo đủ chi phí, tương tự như quy định về các định mức quản lý vận hành hầm đường bộ hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư ban hành định mức công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ có thu phí do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.