VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về phí, lệ phí trong công tác thú y

Thứ Năm 12:03 23-04-2020

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 4508/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

Hiện tại, Bộ Tài chính đang chủ trì soạn thảo một loạt Dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư về lệ phí, phí theo hướng giảm so với mức phí hiện hành (phần lớn là giảm 50% các mức phí, lệ phí) trong khoảng thời gian từ khi các Thông tư này có hiệu lực cho đến 31/12/2020. Đây được xem là biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời ứng khó với dịch Covid-19.

Dự thảo cũng được soạn thảo trong bối cảnh và mục tiêu tương tự như các Dự thảo Thông tư trên, tuy nhiên quy định tại Dự thảo lại có một số điểm khác biệt:

  • Về việc giảm mức phí, lệ phí: Phần lớn các mức phí, lệ phí trong công tác thú y đều được giữ nguyên, chỉ sửa đổi về đơn vị tính của “phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (bao gồm cả thủy sản)” và bỏ hai loại phí: phí kiểm dịch đối với: “sản phẩm động vật nhập khẩu (bao gồm cả thủy sản)” với giá trị 200.000 đồng/lô hàng/xe ô tô; phí kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc thú y nhập khẩu đối với kiểm tra ngoại quan với giá trị 250.000 đồng/lô hàng.
  • Về thời gian áp dụng: Dự thảo không có khoảng thời gian có hiệu lực tương tự như các Dự thảo Thông tư khác, mà áp dụng có tính chất thay thế quy định hiện hành;

Để đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp trong thời kì khó khăn vì dịch Covid-19 và tạo sự nhất quán trong chính sách, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định giảm các mức phí tại “Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y” ít nhất là 50% như quy định tại Dự thảo và quy định này có hiệu lực từ khi Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020.

Trên đây là một số ý kiến tổng hợp ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.