Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

Ngày đăng: 16:21 16-04-2020 | 8629 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp, hiệp hội có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến: sửa đổi Biểu phí, lệ phí (về danh mục các loại phí, lệ phí; về đơn vị tính áp dụng cho một số loại phí, lệ phí); sửa đổi quy định về chế độ quản lý phí, lệ phí. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo của Bộ Tài chính được đăng tải tại bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/4/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư 285/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

Phiên bản 1

DT TT về phí, lệ phí trong công tác thú y

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

8629 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com