VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Thứ Ba 17:14 15-03-2022

Kính gửi: Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 03/3/2022 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được Công văn số 1179/NHNN-PC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Đây là chính sách có ý nghĩa quan trọng trong việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đã phát huy hiệu quả thực tế sau 5 năm thí điểm. Hơn nữa dịch bệnh Covid 19 đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp và chất lượng tín dụng của các ngân hàng, nguy cơ nợ xấu tăng nhanh trong thời gian tới rất cao. Do đó, VCCI đồng thuận với phương án ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn của chính sách này, cho đến khi có Luật về xử lý nợ xấu.

Ngoài ra, VCCI cũng đã và đang triển khai lấy ý kiến các doanh nghiệp, hiệp hội trên phạm vi cả nước là đối tượng chịu sự tác động của Dự thảo này theo quy định và sẽ chuyển tới Quý Cơ quan khi nhận được ý kiến phản hồi.

Trên đây là ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/NĐ-CP về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo nghiên cứu tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.