VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Thứ Ba 17:03 15-03-2022

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản

Trả lời Công văn số 177/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến như sau:

  1. Các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình

Đối với hành vi ”sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá không truyền thông tin về hệ thống giám sát tàu cá theo quy định hoặc không có thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá trong quá trình hoạt động” Dự thảo quy định khác nhau về khung xử phạt, cụ thể:

  • Điểm c khoản 1 Điều 20 xử phạt trong khung từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên hoặc từ 15 mét đến dưới 24 mét trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần; điểm c khoản 2 Điều 20 xử phạt trong khung từ 500.000.000 đến 700.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần;
  • Điểm c khoản 6 Điều 35 xử phạt trong khung từ ”100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng” đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét

Điều này sẽ gây khó khăn trên thực tế áp dụng, vì vậy đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại quy định để đảm bảo tính thống nhất.

  1. Vi phạm quy định về đăng ký tàu cá (Điều 37)

Khoản 5 Điều 37 Dự thảo quy định biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm ”không đăng ký lại tàu cá theo quy định” là ”buộc phá dỡ hoặc chuyển đổi mục đích”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT thì phải đăng ký lại tàu cá trong trường hợp ”Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, bị rách nát, hư hỏng”; ”Thay đổi tên tàu, hô hiệu (nếu có) hoặc các thông số của tàu nhưng không làm ảnh hưởng đến tính năng kỹ thuật của tàu cá” (điểm b khoản 10 Điều 5 Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT); “Thay đổi thông tin của chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá”; “Tàu cá hết thời hạn cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê”; “Tàu đã được cấp Giấy xác nhận đã đăng ký” (điểm b khoản 10 Điều 5 Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT).

Đối với hành vi vi phạm thủ tục đăng ký lại trên, bị áp dụng biện pháp khắc phục tháo dỡ hoặc buộc chuyển mục đích sử dụng là quá nặng. Đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định trên.

  1. Vi phạm quy định về quản lý cảng cá

Điều 40 Dự thảo sử dụng khái niệm mang tính định tính ”kịp thời” (ví dụ: không thông báo kịp thời, báo cáo không kịp thời) để xác định hành vi vi phạm là chưa đủ rõ ràng, có thể tạo ra sự tùy nghi trong áp dụng. Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định theo hướng cụ thể, rõ ràng hơn (chẳng hạn, xác định một khoảng thời gian cụ thể phải thực hiện hành vi thông báo, báo cáo).

Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.