VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón

Thứ Năm 15:33 22-10-2020

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Ngày 09/10/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được Công văn số 12375/BCT-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón. Theo quy định hiện hành, phân bón thuộc diện mặt hàng không chịu thuế, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp sản xuất trong nước phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào nhưng không được khẩu trừ thuế GTGT đầu ra, trong khi phân bón nhập khẩu lại không phải chịu thuế GTGT, từ đó gây bất lợi cho ngành sản xuất trong nước. Do vậy, việc chuyển phân bón từ diện mặt hàng không chịu thuế sang mặt hàng chịu thuế 0% hoặc 5% là cần thiết.

Hiện, Dự thảo mới chỉ đề xuất phương án phân bón chịu thuế GTGT 5%. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu cả phương án phân bón thuộc diện chịu thuế GTGT 0%, trong đó bao gồm đánh giá tác động lên ngân sách, người tiêu dùng và sự phát triển của ngành, và có so sánh với phương án thuế GTGT 5% để trình Quốc hội quyết định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.