Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Ngày đăng: 16:47 18-02-2022 | 3174 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi theo hướng tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; tăng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm; bổ sung  hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hầu hết các hành vi vi phạm; bổ sung một số hành vi vi phạm quy định về: khai thác trong khu vực cấm khai thác, giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản, tàu cá, cảng cá… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực thủy sản như khai thác, nuôi trồng, chế biến, xuất nhập khẩu thuỷ sản, sản xuất thức ăn thuỷ sản, tàu cá, khai thác và quản lý cảng cá...

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/3/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459.

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lyck Dự thảo của VCCI

Ngày nhập

21/02/2022

Đã xem

3174 lượt xem

Công văn lyk góp ý Dự thảo của Bộ NN&PTNT

Ngày nhập

21/02/2022

Đã xem

3174 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

21/02/2022

Đã xem

3174 lượt xem

lĩnh vực thủy sản

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com