VCCI_Góp ý Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán

Thứ Tư 16:02 30-11-2022

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 8136/BTC-QLKT ngày 16/8/2022 của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán, (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Điều 59 và Điều 60 của Luật Kế toán quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp. Các quy định này dường như đang quy định cho một doanh nghiệp chuyên làm dịch vụ kế toán mà không làm thêm các dịch vụ khác. Trên thực tế, mô hình kinh doanh tư vấn đa ngành, đa lĩnh vực hiện nay đang khá phổ biến. Một doanh nghiệp có thể đồng thời cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ nhân sự, quản trị và nhiều dịch vụ khác cho các doanh nghiệp khác. Trong những trường hợp đó, để đáp ứng các quy định tại Điều 59 và Điều 60 của Luật Kế toán, các doanh nghiệp này lại phải thành lập các công ty con chuyên về lĩnh vực kế toán. Điều này làm tăng chi phí giao dịch, làm giảm tính minh bạch và chịu trách nhiệm của đơn vị tư vấn đối với khách hàng. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh các quy định về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán theo hướng chỉ tập trung vào các quy định giúp bảo đảm chất lượng của dịch vụ (như số lượng và trình độ chuyên môn của kế toán viên) mà không can thiệp vào các vấn đề về tổ chức hay quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.