Theo dõi (1)

Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán

Ngày đăng: 14:15 29-08-2022 | 1371 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội 

Theo Công văn số 8136/BTC-QLKT, Bộ Tài chính hiện đang xây dựng Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán, nhằm chuẩn bị sửa đổi Luật Kế toán. 

Để tham gia hiệu quả vào quá trình này, nhận diện chính xác các vấn đề tồn tại của Luật Kế toán hiện hành, từ đó đề xuất giải pháp sửa Luật phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, vướng mắc của Luật Kế toán và/hoặc những chồng chéo giữa Luật Kế toán và các luật khác. 

Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vấn đề vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có. 

Để có cơ sở tham khảo cho việc góp ý, VCCI xin đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo Tổng kết dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/9/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email): 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Phiên bản 1

Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

1371 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

1371 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Báo cáo Tổng kết

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com