Tìm kiếm trên 5526 Ý kiến VCCI

Ấn phẩm tiêu biểu

Tìm kiếm ý kiến VCCI

Luật GDĐT được dự thảo theo hướng mở

Luật Giao dịch điện tử được dự thảo theo hướng mở A.Phương - Báo Người lao động 11/08/2005 (NLĐ) - Luật Giao dịch điện tử sẽ góp phần đổi mới…

15:16 20-05-2006

Giá trị pháp lý của văn bản số hoá

(Ý kiến dưới đây được trích trong bài "Các chuẩn giao dịch điện tử nhìn từ góc độ thực tế" của TS. Hoàng Lê Minh, Sở Khoa học Công nghệ…

15:13 20-05-2006

Luật GDĐT liệu có khả thi?

Nhiều ý kiến cho rằng Luật GDĐT là không khả thi ở Việt Nam trong điều kiện cơ sở hạ tầng thông tin, công nghệ nước ta còn chưa phát…

15:12 20-05-2006

Luật GDĐT liệu có khả thi?

Nhiều ý kiến cho rằng Luật GDĐT là không khả thi ở Việt Nam trong điều kiện cơ sở hạ tầng thông tin, công nghệ nước ta còn chưa phát…

15:10 20-05-2006