Tìm kiếm trên 5113 Ý kiến VCCI

Ý kiến của VCCI

VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Kính gửi: Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính Trả lời Công văn số 8695/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa…

Ý kiến của VCCI 15:04 22-08-2018