Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 7 08:30

18

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Quỹ Châu Á (TAF).

Địa điểm: Hội trường số 4, tầng 2, Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội.. Hà Nội.

Thứ 7 08:30

18

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI.

Địa điểm: Hội trường số 3, tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 7 08:30

18

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. PARAFF.

Địa điểm: Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 7 08:30

18

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : : VCCI.

Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 7 08:30

18

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI.

Địa điểm: : VCCI. Hà Nội.

Thứ 7 08:15

18

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI.

Địa điểm: Hội trường Tầng 3- Tòa tháp VCCI (Tòa nhà mới)- Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 7 08:00

18

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Tư pháp. PARAFF.

Địa điểm: Phòng họp A3, tầng 3, Nhà khách Quân đội. Hà Nội.

Thứ 7 08:00

18

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI Tp.HCM. Bộ Tư pháp. PARAFF.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 7 08:00

18

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI Đà Nẵng. Bộ Tư pháp. PARAFF.

Địa điểm: Đà Nẵng. Đà Nẵng.

Thứ 7 08:00

18

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà nội. Hà Nội.