Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 3 08:00

15

Tháng 5

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 5 14:00

10

Tháng 5

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF)

Địa điểm: Trụ sở Bộ Kế hoạch Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Thứ 4 14:00

18

Tháng 4

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ NN&PTNT

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 4 08:00

18

Tháng 4

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI, Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam

Địa điểm: Khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội

Thứ 2 08:00

02

Tháng 4

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI

Địa điểm: Hà Nội

Thứ 5 00:00

29

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI, Bộ xây dựng

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 2 13:30

26

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Giao thông vận tải

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 6 08:30

23

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thứ 5 08:00

22

Tháng 3

(Đã diễn ra)

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

Chưa đăng ký tham dự

Đơn vị tổ chức : VCCI

Địa điểm: Hà Nội

Thứ 5 08:00

15

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức :

Địa điểm: