Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 4 08:00

20

Tháng 2

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) , Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 08:00

15

Tháng 1

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, toà nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thứ 5 08:30

10

Tháng 1

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ chức Oxfam Việt Nam và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 4 08:00

12

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 08:30

04

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Hải quan

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7 trụ sở VCCI. Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 4 08:30

21

Tháng 11

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Bộ Tư pháp

Địa điểm: Hội trường tầng 7 trụ sở VCCI. Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 08:00

20

Tháng 11

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7 trụ sở VCCI. Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thứ 3 08:00

16

Tháng 10

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI đã phối hợp với Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

Địa điểm: Hội trường tầng 7, toà nhà VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, Ba Đình, Hà Nội

Thứ 2 08:00

15

Tháng 10

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Dự án “Tăng cường tiếng nói của Doanh nghiệp trong thực hiện tái cơ cấu kinh tế”

Địa điểm: Hà Nội

Thứ 5 08:00

30

Tháng 8

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7 trụ sở VCCI. Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội