Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 4 08:30

06

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa điểm: Hội trường Tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 08:00

05

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ) số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 2 13:30

09

Tháng 10

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức :

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 4 00:00

20

Tháng 9

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa điểm:

Thứ 3 00:00

12

Tháng 9

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Tài chính

Địa điểm:

Thứ 6 00:00

30

Tháng 6

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Ngân hàng thế giới

Địa điểm:

Thứ 6 00:00

12

Tháng 5

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Công Thương

Địa điểm: