Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 4 06:00:00

28

Tháng 4

(Đã diễn ra)

Thứ 3 08:00:00

20

Tháng 4

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 2 08:00:00

22

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Bộ Tài chính

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thứ 2 09:00:00

15

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 6 17:00:00

12

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh

Thứ 6 09:00:00

12

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (The World Bank)

Địa điểm:

Thứ 5 01:00:00

14

Tháng 1

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Bộ Công Thương

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Chủ nhật 04:00:00

10

Tháng 1

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Tòa nhà VCCI (cũ), số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thứ 4 01:00:00

23

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 01:00:00

22

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường số 1, Tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội