Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 5 00:00

29

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI, Bộ xây dựng

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 2 13:30

26

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Giao thông vận tải

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 6 08:30

23

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thứ 5 08:00

22

Tháng 3

(Đã diễn ra)

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

Chưa đăng ký tham dự

Đơn vị tổ chức : VCCI

Địa điểm: Hà Nội

Thứ 5 08:00

15

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức :

Địa điểm:

Thứ 5 00:00

15

Tháng 3

(Đã diễn ra)

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

Chưa đăng ký tham dự

Đơn vị tổ chức : VCCI

Địa điểm: Hà Nội

Thứ 5 08:00

08

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI

Địa điểm: Hà Nội

Thứ 5 08:00

01

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Thư mời tư vấn xử lý dữ liệu

Chưa đăng ký tham dự

Đơn vị tổ chức :

Địa điểm:

Thứ 5 08:00

01

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Thứ 6 08:30

23

Tháng 2

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI, CIEM, VASEP, AMCHAM, EUROCHAM, Bộ Y tế.

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội