Tìm kiếm sự kiện

Tp.HCM l Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật”

Thời gian tổ chức Từ 01-03-2024 14:00:00

Địa điểm

Nhà khách Quốc hội, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị tổ chức

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Lĩnh vực

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu

Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, cụ thể như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, ngày 01/3/2024. 

Địa điểm:  Nhà khách Quốc hội, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình Hội thảo được gửi kèm theo.

Thường trực Ủy ban KH,CN&MT trân trọng kính mời Đồng chí/đại diện quý Cơ quan đến tham dự và phát biểu ý kiến.

Tài liệu dự án Luật được đăng tải dưới bài viết này. 

Trân trọng đề nghị quý Đại biểu khẳng định sự tham dự Hội thảo qua Đ/c Phạm Thanh Nhàn, Vụ KH,CN&MT, Văn phòng Quốc hội, điện thoại: 0966 979295, email: phamthanhnhan@quochoi.vn.

Trân trọng cảm ơn./.