Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo công bố báo cáo “Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Việt Nam hiện nay: Rào cản và giải pháp”

Thời gian tổ chức Từ 09-11-2023 08:30:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Lĩnh vực

Đầu tư

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu

Đầu tư nguồn lực dành cho cơ sở hạ tầng luôn được coi là một trong những trọng tâm của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bên cạnh việc tiếp tục cải thiện hoạt động đầu tư công, Việt Nam đã, đang và sẽ thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng thông qua phương thức đối tác công tư (PPP).

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự phối hợp của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã thực hiện một nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư PPP trong lĩnh vực hạ tầng, phát hiện những vướng mắc cản trở và đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hình thức đầu tư này.

VCCI và USAID trân trọng kính mời đại diện Quý Đại biểu tham dự Hội thảo công bố báo cáo:

“ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY: RÀO CẢN VÀ GIẢI PHÁP”

Thời gian: 08h30 – 11h30 ngày thứ Năm, 09 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước 15h ngày 08/11/2023 tại link https://tinyurl.com/hoithaoppp hoặc theo mã QR bên dưới.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đại biểu.

File đính kèm

Các văn bản liên quan