Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thời gian tổ chức Từ 26-10-2023 18:00:00

Địa điểm

Khách sạn Thăng Long Opera, 1C Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Bộ Công Thương

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: người ảnh hưởng, tổ chức thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; BVQLNTD trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh; kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; các loại trách nhiệm (đối với sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật, đối với người tiêu dùng trong giao dịch đặc thù); bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về BVQLNTD do tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích công cộng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp.

Để góp ý hoàn thiện Dự thảo, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo:

LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thời gianTừ 8h00 – 11h30 ngày 27 tháng 10 năm 2023

Địa điểm: Khách sạn Thăng Long Opera, 1C Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VCCI trân trọng kính mời Quý Ông/Bà cử đại diện tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự ngày 19/10/2023 qua địa chỉ email thuyhb@moit.gov.vn (Bà Hoàng Bích Thủy, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, điện thoại: 0985.295.279)

Chương trình hội thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải dưới bài đăng này.

Trân trọng cảm ơn.


Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:

Ban Pháp chế – VCCI, SĐT: 024.6683.6545/ 024.3577.0632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn

Các văn bản liên quan