Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “Góp ý hoàn thiện Luật Dược”

Thời gian tổ chức Từ 22-12-2023 08:00:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế; Hội Dược học Việt Nam

Lĩnh vực

Bộ Y tế

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu

Gần 7 năm triển khai thực hiện Luật Dược số 105/2016/QH13 cho thấy có một số quy định của Luật không còn phù hợp yêu cầu quản lý, gây ra một số vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dược, ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng thuốc, nhất là trong điều kiện cấp bách như phòng, chống dịch bệnh. Để khắc phục những bất cập đó, Bộ Y tế được phân công chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo đưa ra một số sửa đổi, bổ sung các quy định quan trọng liên quan đến đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, chất lượng thuốc, quản lý giá thuốc, quy định về kinh doanh dược…, là các nội dung ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược và các ngành, nghề liên quan.

Để góp ý hoàn thiện Dự thảo, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cục Quản lý dược, Bộ Y tế phối hợp với Hội Dược học Việt Nam tổ chức Hội thảo GÓP Ý HOÀN THIỆN LUẬT DƯỢC, cụ thể:

Thời gian: 08h00 – 11h30, thứ Sáu, ngày 22/12/2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Chủ trì: Lãnh đạo VCCI và Lãnh đạo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế

VCCI trân trọng kính mời Quý Cơ quan cử đại diện tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước 15h00 ngày 21/12/2023 tại link http://bit.ly/HoithaoLuatDuoc.

Chương trình hội thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải dưới bài viết này.

Trân trọng cảm ơn.