Theo dõi (1)

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (Phiên bản tháng 3/2019)

Ngày đăng: 16:17 13-05-2019 | 3894 lượt xem

Phiên bản 1

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp

Ngày nhập

13/05/2019

Đã xem

3894 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

13/05/2019

Đã xem

3894 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 6 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com