Theo dõi (1)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày đăng: 15:39 08-03-2019 | 35646 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Đối với Luật Kinh doanh bảo hiểm, Dự thảo bổ sung một số quy định về hoạt động phụ trợ bảo hiểm. Đối với Luật Sở hữu trí tuệ, Dự thảo sửa đổi các quy định liên quan đến sáng chế, chỉ dẫn địa lý, thủ tục xác lập, duy trì và bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, các biện pháp dân sự và nghĩa vụ cung cấp thông tin,… Việc sửa đổi hai đạo luật này nhằm chuyển các cam kết trong Hiệp định CPTPP vào hệ thống pháp luật Việt Nam. Dự kiến văn bản sẽ tác động đến các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến quyền SHTT và tài sản trí tuệ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/03/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày nhập

08/03/2019

Đã xem

35646 lượt xem

Tờ trình Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày nhập

08/03/2019

Đã xem

35646 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Ngày nhập

08/03/2019

Đã xem

35646 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com