VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Thứ Năm 10:51 18-11-2021

Kính gửi: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng

Trả lời Công văn số 4235/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở (Mục 1, 2 Chương II Dự thảo)

Dự thảo liệt kê các nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở, bất động sản. Đây là các thông tin về nhà ở, bất động sản đã tồn tại, đã được phê duyệt, triển khai. Còn những dạng thông tin như: kế hoạch dự kiến phát triển dự án nhà ở, bất động sản trong thời gian tới; những dự án đầu tư bất động sản đang muốn tìm kiếm nhà đầu tư; … lại chưa thấy đề cập đến. Đây là những thông tin hữu ích để các nhà đầu tư có thể tìm hiểu để quyết định đầu tư.

Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm các nội dung thông tin này.

  1. Tổ chức bộ máy quản lý vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (Điều 25 Dự thảo)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Dự thảo thì cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được phép giao cho tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện một số nội dung trong việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Tuy nhiên, Dự thảo lại chưa quy định rõ về cách thức giao như thế nào (đấu thầu lựa chọn hay là ký hợp đồng dịch vụ với công ty có đủ điều kiện mà không cần tổ chức đấu thầu, lựa chọn hoặc cách thức khác)? Điều kiện để tổ chức có thể đảm nhận thực hiện một số nội dung trong việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin là gì? Quy định này ở đâu và do ai ban hành?…

Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ những vấn đề trên.

  1. Khai thác và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (Điều 27)

Dự thảo quy định về việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản, theo đó các tổ chức, cá nhân được quyền tiếp cận thông tin và phải thanh toán dịch vụ cung cấp thông tin theo quy định.

Trong hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ có những thông tin được cung cấp công khai, miễn phí, có những thông tin sẽ cung cấp có thu phí. Tuy nhiên, Dự thảo hiện chưa quy định cụ thể những thông tin nào miễn phí và thông tin nào có thu phí. Do vậy các quy định liên quan đến khai thác và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đang thiếu minh bạch, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các chủ thể khai thác thông tin.

Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ những loại thông tin nào được công khai trên website để các chủ thể khai thác thông tin được tiếp cận miễn phí, những dạng thông tin nào có thu phí.

  1. Phương thức báo cáo và biểu mẫu báo cáo của chủ đầu tư (Biểu mẫu số 7a, 7b, 7c Phụ lục kèm theo Dự thảo)
  • Về phương thức gửi báo cáo

Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về việc gửi báo cáo theo phương thức điện tử để tạo thuận lợi cho các đối tượng gửi báo cáo.

  • Về biểu mẫu

Dự thảo yêu cầu chủ đầu tư phải cung cấp kèm theo các tài liệu như: quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án được phê duyệt; thiết kế bản vẽ thi công được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Giấy phép xây dựng; văn bản của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê, mua kèm theo thông tin báo cáo. Điều này là chưa hợp lý, bởi vì đây là các thông tin mà cơ quan nhà nước đã có sẵn, do đó không cần thiết phải yêu cầu chủ đầu tư cung cấp.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định phải cung cấp các tài liệu gửi kèm này.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.