Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Thời gian tổ chức Từ 08-09-2023 15:00:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA)

Lĩnh vực

Phần mềm/công nghệ thông tin/trò chơi điện tử

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu

Bộ Thông tin và Truyền thông hiện đang xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Dự thảo có những thay đổi lớn về các chính sách: quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội, cấp phép thiết lập mạng xã hội, trò chơi điện tử trên mạng, cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; quản lý hoạt động cung cấp thông tin công cộng xuyên biên giới, tăng cường triển khai biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet… với các quy định cụ thể về trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp thông tin trên mạng, doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử trên mạng và nhiều quy định quan trọng khác.

Để góp ý hoàn thiện Dự thảo, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, cụ thể:

Thời gian: 08h00 – 11h30, thứ Sáu, ngày 08/9/2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

VCCI trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước 15h ngày 07/9/2023 tại link  https://bit.ly/hoithaoquanlyinternet

Chương trình hội thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải dưới bài đăng này.

Trân trọng cảm ơn.


Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:   

Ban Pháp chế – VCCI, SĐT: 024.6683.6545/ 024.3577.0632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn